Logo VRUBrandweer

Hulp na brand

fotograaf davemorris
De brand is geblust. De brandweermensen pakken hun spullen in en vertrekken weer naar de kazerne, terwijl jij als bewoner ontredderd toekijkt. Wat nu?

Bel de verzekeringsmaatschappij
Informeer na een brand direct jouw verzekeringsmaatschappij over de brandschade. Als je in een huurhuis woont, licht dan ook de huiseigenaar in. In de meeste gevallen waarschuwt de brandweer Stichting Salvage.

Wat de Stichting Salvage doet
Het Engelse woord 'salvage' betekent 'bereddering' of 'schadebeperking'. De Stichting Salvage helpt particulieren (ook onverzekerden), bedrijven en overheidsinstellingen die door een brand zijn gedupeerd. Salvage biedt na een brand persoonlijke hulpverlening, zet de schadebeperking in gang en treedt op als zaakwaarnemer en centraal aanspreekpunt van het Verbond van Verzekeraars. Voor het uitvoerende werk is er een salvagecoördinator. Deze is herkenbaar aan een blauwgele jas en / of blauwe helm en kan zich altijd legitimeren. De stichting treedt ook op als er een nationale ramp plaatsvindt.

Hoe het werkt
Na het gesprek met de gedupeerde en het invullen van de nodige gegevens over de verzekeringspolis schat de salvagecoördinator de situatie in. Vervolgens schakelt hij, afhankelijk van de schade, uitvoerende calamiteitenbedrijven in. Voor eenvoudig werk, zoals het dichttimmeren van ramen en deuren, kunnen dat plaatselijke bedrijven zijn. Voor specialistisch werk moeten gecertificeerde calamiteitenbedrijven aan de gang. Denk bijvoorbeeld aan inboedel vervoeren, blus- of leidingwater wegpompen, de woning afschotten of dichttimmeren, zorgen dat kleding naar de stomerij gaat en computer- of audiovisuele apparatuur veiligstellen.

De coördinator geeft ook praktische adviezen en zo nodig regelt hij tot de eerstvolgende werkdag vervangend onderdak bij familie, vacantiebungalow of in een hotel. De werkzaamheden kunnen heel beperkt maar ook zeer uitgebreid zijn. Tot slot stuurt de salvagecoördinator een schriftelijk verslag aan de brandweer. Mocht Salvage niet worden ingeschakeld, neem dan in elk geval contact op met je verzekeraar.

Bescherm je overgebleven spullen
Verwijder (in overleg met de salvagecoördinator) zo mogelijk alle onbeschadigde of licht beschadigde goederen of bescherm ze op een andere manier tegen verdere beschadiging. Als de brandweer de woning heeft vrijgegeven, kunt je het beste alle (zwaar) beschadigde spullen laten liggen. Dit maakt de schaderegeling door de verzekeringsexpert gemakkelijker. Neem verdere stappen nooit zonder overleg met de verzekeringsexpert. Dit kan van belang zijn voor de verzekering.

Inventariseer beschadigde spullen
Maak een lijst van spullen die door de brand zijn beschadigd of vernietigd en vermeld daarbij de nieuwwaarde. Een goed hulpmiddel is de inventarislijst die je bij je verzekeringsmaatschappij kunt krijgen. Bespreek deze opgave met de verzekeringsmaatschappij.

Sluit de woning af
Als je na de brand je huis niet meer in mag, zorg er dan voor dat de woning goed wordt afgesloten. Je weert zo ongewenst bezoek.

Vervangende huisvesting
Heb je na de brand geen onderkomen meer, dan kan de Stichting Salvage vervangend onderdak regelen tot de eerstvolgende werkdag bij familie of bijvoorbeeld een vakantiebungalow. Voor langduriger vervangende huisvesting kun je je zich verzekeren. Ga na of je dat hebt gedaan.

Informeer leveranciers

Geef eventuele beschadigingen aan leidingen, meters of telefoontoestellen altijd schriftelijk door aan het waterleidingbedrijf, het energiebedrijf, de kabelexploitant en KPN.

Laat leidingen controleren

Als je weer in je huis gaat wonen, laat dan eerst een erkend installateur de gas- en elektriciteitsleidingen en de daarop aangesloten apparatuur controleren. De installaties en apparaten kunnen beschadigd zijn door hitte en rook zonder dat je dat ziet. Dit kan gevaarlijk zijn. Let ook op de centrale verwarmingsinstallatie. Als de gas- of elektriciteitstoevoer is afgesloten, moet ke contact opnemen met een erkend installateur (bijvoorbeeld aangesloten bij de UNETO-VNI). Deze herstelt de installatie dan volgens de voorschriften, waardoor het energiebedrijf weer gas of elektriciteit aan je kan leveren. Bij huurwoningen moet de eigenaar van de woning dit regelen.


Controleer afvoeren

Controleer of de afvoeren van de gootsteen, de wastafel, de douche, het bad en het toilet niet zijn verstopt. Haal eventueel zelf vuil weg. Waarschuw een erkend loodgieter als je de verstoppingen niet zelf kunt verhelpen.

Opruimen

Probeer bij het opruimen brandresten zoveel mogelijk in vuilniszakken te verpakken. Je kunt ze dan als huisvuil met de vuilniswagen meegeven. De reinigingsdienst haalt in de meeste gemeentes op verzoek het groot vuil op dat niet in vuilniszakken past. Je kunt bellen voor een afspraak.

Etenswaren en medicijnen

Ten slotte: gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar brand is geweest. Vaak kun je via doktersdiensten recepten krijgen voor onmisbare medicijnen.

Meer informatie

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »