Logo VRUBrandweer

Ruimtelijke ordening

Rijk, provincies en gemeenten leggen in ruimtelijke plannen vast hoe Nederland er nu en in de toekomst uit moet zien. De Wet op de ruimtelijke ordening (WRO) regelt hoe deze plannen tot stand komen en gewijzigd worden.

Lees meer

Gevaarlijke stoffen

Als je bedrijf werkzaamheden verricht met gevaarlijke stoffen, kan het zijn dat je veiligheidsnormen moet hanteren die het risico voor de omgeving beperken.

Lees meer

Vuurwerk

Voor het opslaan, herverpakken, bewerken of afsteken van vuurwerk vraag je een vergunning aan bij de gemeente of provincie. In sommige gevallen is een melding voldoende. Alle voorwaarden staan beschreven in het Activiteitenbesluit, Vuurwerkbesluit en de Regeling bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk. 

Lees meer

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »