Logo VRUBrandweer

Wegwijs worden

fotograaf AnneGDe informatie voor bedrijven en instellingen op deze website is soms complex. Lees daarom eerst deze basisinformatie, die je helpt wegwijs te worden in de begrippen, regelgeving en vergunningen.

Tip: huur een brandveiligheidsexpert in
Regelgeving over brandveiligheid voor jouw bedrijf of instelling kan bijzonder ingewikkeld zijn. Moch je deze kennis niet in huis hebben, dan kan het van belang zijn om een expert op het gebied van brandveiligheid in te huren. Er zijn veel commerciële aanbieders die de specialistische kennis in huis hebben om u te helpen aan alle regelgeving te voldoen. Voor algemene informatie kun je ook terecht op Infopunt Veiligheid.

 

Waarom regelgeving?
Regelgeving is bedoeld om brandonveilige situaties te voorkomen, en om de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook te beperken, zodat veilig vluchten mogelijk is. Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door:

 • Gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen.
 • Regelmatige controle van de brand- en rookmelders.
 • Voldoende blusmiddelen die direct beschikbaar zijn en het meteen doen.
 • Instructie van de gebruikers.
 • Veilige en herkenbare vluchtroutes.
 • Voldoende en goed getrainde bedrijfshulpverleners.

 

Wetten, regels, afspraken

Er zijn verschillende wetten, regels en afspraken over brandveiligheid. Het Infopunt Veiligheid legt je graag uit welke dit zijn. De meest recente wetteksten vind je op www.wetten.nl. Meer informatie over zogenaamde NEN-normen vind je op de website van het Nederlands Normalisatie Instituut (www.nen.nl).

Meer dan alleen wettelijke eisen
Natuurlijk moet je aan de wettelijke eisen voldoen. Maar jouw betrokkenheid bij brandveiligheid hoeft daar niet op te houden. Je kunt altijd extra maatregelen nemen om de kans op brand te verkleinen en om het brandveiligheidsbewustzijn van jezelf en je medewerkers te verhogen. Dit kun je doen:

 • Laat de medewerkers meedenken over brandveiligheid, dit vergroot de betrokkenheid;
 • Oefen regelmatig een intern ontruimingsplan, zodat iedereen in geval van nood de snelste route naar buiten weet te vinden (bijvoorbeeld een table-top oefening);
 • Houd in de gaten dat er in het dagelijks werk geen blokkades van vluchtroutes ontstaan door meubilair of andere spullen;
 • Handhaaf het rookverbod streng en sta dit alleen toe in de speciale ruimtes die daarvoor zijn aangewezen;
 • Maak speciale veiligheidsafspraken voor werken met hoge temperaturen, zoals lassen en slijpen;
 • Neem extra maatregelen tegen brandrisico's als mensen van buiten het bedrijf worden aangesteld om te lassen of bijvoorbeeld dakbedekking aan te brengen.

 

De rol van de brandweer

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verlenen vergunningen en het houden van toezicht. In sommige gevallen is ook de provincie betrokken. De brandweer voert een aantal taken voor de gemeenten uit, waar het gaat om brandveiligheid. Wanneer je een vergunning aanvraagt, zal de gemeente in veel gevallen uw aanvraag voorleggen voor de brandweer, Een andere taak van de brandweer is het houden van toezicht op het gebied van brandveiligheid, in nieuwbouw, in bestaande gebouwen, maar ook bij bijvoorbeeld evenementen.

  

U bevindt zich op de publiekssite van de brandweer in regio Utrecht. Bent u samenwerkingspartner, bestuurder of raadslid? Klik dan door naar VRU.nl »